Members

  1. Mr. Adhimuthu [2018 – 2020] (Coordinator)
  2. Mrs. Aparna Basker [2018]
  3. Mrs. Geetha Dheenathayalan [2018]
  4. Mr. Kumaresan Natarajan [2018 – 2020]
  5. Mrs. Pratibha Prabhu [2018]
  6. Mr. Nagasudhan Ayyachamy [2018]
  7. Mrs. Poongodi Vijayakumar [2018] (EC Officer – Liaison)
  8. Mr. Ganesa Saravanan Rajaram [2018] (EC Officer – Non-voting)
  9. Mr. Gnana Prakash Soosai [2018] (BOD Director)